Đặt hàng: 0909 183 681
Giao hàng tận nơi 
 
 
Trang chủ Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm Thông tin Thông tin Liên hệ Liên hệ
 
 

Mực loại 1(10- 13 con/kg)

Mực loại 1(10- 13 con/kg)

·         Hàng 4A loại SS: kích thước 25- 30 cm, khoảng 10 - 13 con / kg


♦ Sản phẩm khác


Mực loại 1(10- 13 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(15-18 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(20- 23 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(30- 32 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(37- 45 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(65- 70 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(90- 110 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(Nhỏ nhất) Chi tiết...

Mực loại 2(10- 13 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 2(15-18 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 2(20- 23 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 2(30- 32 con/kg) Chi tiết...

Râu Mực 1 Chi tiết...

Râu Mực 2 Chi tiết...
 
Chợ Khô Mực
Địa chỉ: 102/14, đường 3/2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 0909 183 681 - 0908 121 878
Website: http://chokhomuc.com
Email: mail@chokhomuc.com