Đặt hàng: 0909 183 681
Giao hàng tận nơi 
 
 
Trang chủ Trang chủ Sản phẩm Sản phẩm Thông tin Thông tin Liên hệ Liên hệ
 
 

Mực loại 1(Nhỏ nhất)

Mực loại 1(Nhỏ nhất)

·         Hàng 4A loại 6: nhỏ nhất


♦ Sản phẩm khác


Mực loại 1(10- 13 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(15-18 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(20- 23 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(30- 32 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(37- 45 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(65- 70 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(90- 110 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 1(Nhỏ nhất) Chi tiết...

Mực loại 2(10- 13 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 2(15-18 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 2(20- 23 con/kg) Chi tiết...

Mực loại 2(30- 32 con/kg) Chi tiết...

Râu Mực 1 Chi tiết...

Râu Mực 2 Chi tiết...
 
Chợ Khô Mực
Địa chỉ: 102/14, đường 3/2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 0909 183 681 - 0908 121 878
Website: http://chokhomuc.com
Email: mail@chokhomuc.com